Tags : เลขนามสัตว์

เลขนามสัตว์ของ หวยลาว คืออะไร และมีอะไรบ้าง

หวย ที่เราทั่วไปรู้จักนั้นจะ ออกเป็นเลข อย่างเดียว 2ตัว 3ตัว 6 ตัว 5ตัวก็ว่ากันไป แต่ในหวยลาวนั้นมีมากกว่านั้น ในหวยลาวนั้นมีเลขนามสัตว์ วันนี้ ทาง เว็บพารวย (เวปพารวย) จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ เลขนามสัตว์ในหวยลาวกัน เลขนามสัตว์ ของ หวยลาว ก็คือ เลขจากการ ทำนายฝันจากสัตว์ของประเทศลาว โดย เลขนามสัตว์มีดังนี้ 00 ຂີ້ເຂັບ ตะขาบ 01 ປານ້ອຍ ปลาเล็ก 02 ຫອຍ หอย 03 ຫ່ານ ห่าน 04 ນົກຍູງ นกยูง 05 ສິງ สิงโต 06 ເສືອ เสือ 07 ໝູ หมู 08 ກະຕ່າຍ กระต่าย 09 ຄວາຍ ควาย […]อ่านต่อ