Tags : ทำนายดวง

นางสงการนต์ ปี 63 ประกาศออกมาแล้วพร้อมคำทำนาย

นางสงการนต์ ปี 63 ประกาศออกมาแล้วพร้อมคำทำนาย วันสงการนต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ถือเป็นประเพณีใหญ่ของประเทศเรามาอย่างยาวนาน ถึงปีนี้จะมีการประกาศเลื่อนวันหยุด ช่วงเทศกาล จากทาง รัฐบาล ออกมาแล้ว แต่วันขึ้นปีใหม่ไทยก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้ทำการประกาศชื่อนางสงการนต์ประจำปี2563 ออกมาแล้ว โดย นามของนางสงการนต์ปีนี้ได้แก่ “โคราคะเทวี” และได้ประกาศว่า วันที่ 16 เมษายน 2563จะเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ นางสาวทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในปี 2563 นี้ ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้มีประกาศสงกรานต์ไว้ดังนี้ ปีชวด (เทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ) โทศก จุลศักราช 1382 ทางจันทรคติ เป็นอธิกวาร ทางสุริยคติ เป็นอธิกสุรทิน วันที่ 13 เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์ แรม […]อ่านต่อ