Tags : คาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี หลายคนน่าจะเคยได้ยิง “คาถาชินบัญชร” หรือ “พระคาถาชินบัญชร” ที่โด่งดัง มากๆ จะเป็น เวอร์ชั่น ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี โดย จะมีความเชื่อที่ว่า หากท่องจําได้ขึ้นใจ และ ภาวนาทุกคืน จะ มีความศักดิ์สิทธิ์ ถึงขนาดที่ คนที่สามารถ สวดภาวนาคาถานี้ได้ทุกคืน นั้นจะนำพาความเจรินรุ่งเรือง ไม่ป่วยไข้ ห่างไกลภัยอันตราย ต่างๆที่จะเข้ามา ทุกทิศ โดยส่วนใหญ่แล้ว คาถานี้นั้น ควรจะเริ่มสวดในวันพฤหัสบดี ที่เป็นวันครู และให้เตรียมดอกไม้ 3 สี หรือดอกบัว 9 ดอก หรือดอกมะลิ 1 กำ จุดธูป 3 5 ถึง 9 ดอก เทียน 2 เล่ม จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยการตั้งนะโม 3 […]อ่านต่อ