วันออกหวยลาว งวดชดเชย จากช่วงที่หยุดโควิดไป

วันออกหวยลาว งวดชดเชย จากช่วงที่หยุดโควิดไป

หวยลาวนั้นมีการ ประกาศ วันออกรางวัลชดเชย จากที่ที่มีการให้หยุด โควิดไป
มีการประกาศวันออกรางวัลดังต่ไปนี้

20/05/2020 ออกแทน งวด 02/04/2020
17/06/2020 ออกแทน งวด 06/04/2020
22/07/2020 ออกแทน งวด 09/04/2020
19/08/2020 ออกแทน งวด 20/04/2020
23/09/2020 ออกแทน งวด 23/04/2020
21/10/2020 ออกแทน งวด 27/04/2020
18/11/2020 ออกแทน งวด 30/04/2020
23/12/2020 ออกแทน งวด 04/05/2020

หมายเหตุ วันจันทร์ กับ วันพุธยังมีการออกรางวัล ปกติ อยู่