นางสงการนต์ ปี 63 ประกาศออกมาแล้วพร้อมคำทำนาย

09 Apr 2020

นางสงการนต์ ปี 63 ประกาศออกมาแล้วพร้อมคำทำนาย

วันสงการนต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ถือเป็นประเพณีใหญ่ของประเทศเรามาอย่างยาวนาน ถึงปีนี้จะมีการประกาศเลื่อนวันหยุด ช่วงเทศกาล จากทาง รัฐบาล ออกมาแล้ว แต่วันขึ้นปีใหม่ไทยก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้ทำการประกาศชื่อนางสงการนต์ประจำปี2563 ออกมาแล้ว
โดย นามของนางสงการนต์ปีนี้ได้แก่ “โคราคะเทวี” และได้ประกาศว่า วันที่ 16 เมษายน 2563จะเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่

นางสาวทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า

ในปี 2563 นี้ ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้มีประกาศสงกรานต์ไว้ดังนี้

ปีชวด (เทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ) โทศก จุลศักราช 1382 ทางจันทรคติ เป็นอธิกวาร

ทางสุริยคติ เป็นอธิกสุรทิน วันที่ 13 เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 5 เวลา 29 นาฬิกา 48 นาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหาร น้ำมัน พระหัตถ์ขวาทรงธนูหรือไม้เท้า พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร มาเหนือหลังพยัคฆะ เป็นพาหนะ

วันที่ 16 เมษายน เวลา 09 นาฬิกา 24 นาที 36 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่

เป็น 1382 ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็นธงชัย วันอาทิตย์ เป็นอธิบดี วันพุธ เป็นอุบาทว์ วันอังคาร เป็นโลกาวินาศ ปีนี้ วันศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 250 ห่า นาคให้น้ำ 1 ตัว

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 0 ชื่อปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9

ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย

ข้อมูลข่าวและที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200408104919440